Privacyverklaring NameSquare!

Sitio IT, gevestigd aan Kruideel 14 1602 GL Enkhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van NameSquare zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Rick Buiten is de Functionaris Gegevensbescherming van Sitio IT. Hij is te bereiken via rbuiten@sitioit.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sitio IT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website en app

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Gekozen namen

- Uitgerekende datum

- Geslacht van de baby

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sitioit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sitio IT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Zodat je onze diensten kunt gebruiken

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Sitio IT neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sitio IT) tussen zit. Sitio IT gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

De backend van Sitio IT maakt op basis van namen die jij en je partner leuk vinden een match. Dit gebeurt in een automatisch proces.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sitio IT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Personalia: à na opzegging 1 maand

Deze data wordt gebruikt totdat gebruikers hun account verwijderen. Na aanvraag account verwijderen zullen we dit binnen een maand doen.

- Gegevens baby à totdat groep verwijderd wordt

Alle gegevens die verzameld worden binnen de groep worden bewaard totdat de groep of account wordt verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sitio IT verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sitio IT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sitio IT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sitio IT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sitio IT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken te laten verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@sitioit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Sitio IT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sitio IT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@sitioit.nl

Vind samen met je partner de leukste naam met NameSquare!

Vind je de naam leuk?

Sleep dan de naam naar rechts of klik op de like knop. Dit zou zomaar eens jullie favoriete naam kunnen worden.

Vind je de naam niet leuk?

Sleep dan de naam naar links of klik op de dislike knop. Deze naam zal dan niet worden gekozen als jullie favoriete naam.

Bekijk alle matches

Bekijk alle namen die jullie leuk vinden en selecteer jouw favoriete naam!

Download

Android Play Store

Ga naar de play store

Android Play Store

NameSquare is bescikbaar voor alle Android toestellen vanaf versie 4.0.

iTunes App Store

Ga naar iTunes

iTunes App Store

NameSquare is te downloaden voor alle iOS toestellen.